GIỚI THIỆU
Trainer Huỳnh Ngọc Minh là chuyên gia đào tạo – huấn luyện phát triển cá nhân và doanh nghiệp. Với phương pháp đào tạo đặc trưng là Gamification (game hóa các hoạt động), các chương trình đào tạo của Minh luôn luôn đảm bảo nguyên tắc tham gia, trải nghiệm và làm chủ bài học rất cao cho các thành viên tham dự. Với phương pháp đào tạo đặc biệt và hiệu quả này, các thành viên tham dự sẽ hình thành bài học từ bên trong, tính chuyển hóa và thay đổi cao nhằm tối ưu hóa sự thay đổi và nâng cao hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp.

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
• Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc (từ năm 1997) cho các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp như: Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Đan Mạch, Ủy ban Châu Âu, Tổng công ty Teisei, CARE International, Công ty Quảng cáo TaiPhat Ads
• Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy (training) (2008-2020) cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp như Panasonic, Prudential, Viettel, Mercedes, Oriflame, Vietcombank, PvCombank, Golden Gate Group, Mobilefone,…
• Gần 10 năm kinh nghiệm huấn luyện (coaching) được chứng nhận bởi các tổ chức huấn luyện uy tín trên thế giới như ICF, ABNLP, Action-Coach, Engage & Grow và DISC.